Đăng nhập trang web Freebitcoin

Nhiều người dùng liên tục tìm kiếm cách vào trang web chính thức của Freebitcoin, cách vào tài khoản cá nhân, hay cách vào trang web Freebitcoin bằng tiếng Việt. Nhưng vì trang web chỉ được dịch sang tiếng Anh nên quy trình chi tiết để vào trang web Freebitcoin chính thức sẽ được trình bày bên dưới.

Và như vậy, ngay từ đầu bạn cần vào trang web chính thức của dự án theo đường dẫn sau:

Truy cập trang web FreeBitco.in

Bằng cách nhấp vào liên kết, bạn sẽ được đưa đến trang chính của dự án.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào nút “Đăng nhập” trong menu chính của dịch vụ được đề cập để phân phối miễn phí Bitcoin – Freebitcoin và điền vào các trường sau trong biểu mẫu mở ra:

Bitcoin Address/E-mail Address – trong trường này nhập e-mail mà bạn đã chỉ định khi đăng ký dịch vụ. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấp vào liên kết này – đăng ký trên dịch vụ Freebitcoin.

Password – trong trường này, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn cũng đã chỉ định ở giai đoạn đăng ký dịch vụ.

2FA Code – là trường tùy chọn và được để trống theo mặc định. Bạn chỉ cần điền vào nó nếu bạn đã kích hoạt và định cấu hình ủy quyền 2 yếu tố trong cài đặt dịch vụ.

Sau khi điền vào tất cả các trường trên để ủy quyền trên trang web Freebitcoin, hãy nhấp vào nút “Đăng nhập!”. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến tài khoản cá nhân của mình, nơi bạn có thể bắt đầu nhận BTC miễn phí, chơi Nhân BTC và bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ và lợi ích khác của dịch vụ.

Truy cập trang web FreeBitco.in