Đăng ký dịch vụ Freebitcoin

Do dịch vụ Freebitcoin không được dịch sang tiếng Việt nên nhiều người dùng có thể gặp khó khăn khi đăng ký trên trang web vòi bitcoin chính thức. Vì vậy, thủ tục đăng ký dịch vụ này sẽ đượcDo dịch vụ Freebitcoin không được dịch sang tiếng Việt nên nhiều người dùng có thể gặp khó khăn khi đăng ký trên trang web vòi bitcoin chính thức. Vì vậy, thủ tục đăng ký dịch vụ này sẽ được mô tả chi tiết dưới đây. Và vì vậy, để đăng ký dịch vụ Freebitcoin, bạn cần truy cập trang web chính thức của dịch vụ: mô tả chi tiết dưới đây. Và vì vậy, để đăng ký dịch vụ Freebitcoin, bạn cần truy cập trang web chính thức của dịch vụ:

Truy cập trang web FreeBitco.in

Sau khi bạn chuyển sang site Bạn sẽ thấy trang chính có biểu mẫu để nhập tài khoản của bạn.

Để đăng ký dịch vụ Freebitcoin, hãy nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ” trên menu chính của dịch vụ. Sau đó, bạn sẽ thấy một trang có biểu mẫu đăng ký mà bạn cần điền vào các trường sau:

E-mail Address – trong trường này, bạn cần nhập địa chỉ e-mail của mình, sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một lá thư có liên kết để xác nhận đăng ký và cũng sẽ được sử dụng để truy cập trang web Freebitcoin.

Password – trong trường này, bạn phải nhập mật khẩu của mình và ghi nhớ mật khẩu, vì mật khẩu sẽ được sử dụng sau này để nhập tài khoản cá nhân của dịch vụ Freebitcoin.

Your Referrer – – chúng tôi giữ nguyên trường này, nhưng nếu vì lý do nào đó, trường này trống, thì hãy nhập mã 391394.

Ngoài ra, một trường Captcha sẽ được đặt bên dưới, nơi bạn phải nhập các ký tự hiển thị trong đó vào một trường đặc biệt. Điều này là cần thiết để bảo vệ khỏi bot. Sau khi nhập hình ảnh xác thực, hãy nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ”, sau đó tài khoản của bạn sẽ được đăng ký. Bạn chỉ cần đợi thư được gửi đến e-mail mà bạn đã chỉ định trong quá trình đăng ký và nhấp vào liên kết xác nhận đăng ký của bạn. Sau đó, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn và bạn có thể vào tài khoản cá nhân Freebitcoin của mình.

Truy cập trang web FreeBitco.in