Freebitcoin – Multuply BTC игра, как се играе инструкция

Multiply BTC е игра на уебсайта Freebitcoin, по-известна като „More-Fewer“. Основният принцип и същност на играта са следните: Трябва да познаете какво число ще се падне на екрана – повече или по-малко от посоченото.

Тази игра Multiply BTC ви позволява да увеличите значително началния си баланс в BTC, ако играете внимателно, както и да получите следните безплатни бонуси.

  • 1 лотариен билет и 1 Награда точки за всеки 0.00000500 BTC залог;
  • 1 златен билет за всеки 0.00500000 BTC залози. Този билет ви дава възможност да спечелите голямата награда – автомобил Lamborghini на стойност над 200 000 USD.

За да играете Multiply BTC, трябва да отидете на официалния сайт на Freebitcoin, да се регистрирате в личния си кабинет и да отидете в раздела „Multiply BTC“.

Перейти на сайт FreeBitco.in

Как се играе Multiply BTC на Freebitcoin

В Multiply BTC можете да играете в два режима на игра: Manual Bet (ръчен режим) и Auto Bet (автоматичен режим).

Как се играе Multiply BTC в режим на ръчен залог

  • В полето „BET AMOUNT“ трябва да посочите размера на залога си, където MIN (минимален залог) = 0.00000001 BTC, MAX = залог, равен на текущия Ви баланс, 2X – увеличаване на текущия залог 2 пъти, /2 – намаляване на текущия залог 2 пъти.
  • В „BETS ODS“ трябва да посочите коефициента или в „WIN CHANCE“ – процента на печалбата. Също така този елемент може да бъде оставен без промени. Тук важи правилото: колкото повече е определен шансът за печалба, толкова по-малко пари ще спечелите за един рунд.
  • След това трябва да натиснете бутона „BET HI“, ако смятате, че числото ще бъде по-високо, или „BET LO“, ако смятате, че числото ще бъде по-ниско. Ако познаете правилно числото, ще спечелите.

Как се играе Multiply BTC в режим на автоматичен залог

  • В „BASE BET“ трябва да посочите първоначалния залог, в „BET ODDS“ – коефициента за печалба, а в „NO. OF ROLLS“ – броят на завъртанията, които искате системата да изиграе. В полето „BET ON“ е необходимо да посочите и числата, които смятате, че ще се паднат: „HI“ – повече от предишното, „LO“ – по-малко от предишното.
  • Ако е необходимо, в полето „STOP BETTING AFTER“ се посочват условията за спиране на играта, без да се изчаква завършването на определения брой игри.
  • След това е необходимо да натиснете бутон „Start Auto Bet“ и играта ще започне.

Перейти на сайт FreeBitco.in